Styremøte 12. januar 2023

Det første styremøte (1/2023) i Skikongens Venner 2023.