Referat årsmøtet Skikongens Venner 2.2.16, kl 18.30 - Scandic Park Hotell Drammen

 

Møtet ble satt og formann Knut Olaf Kals ønsket velkommen.

Deretter presenterte de fremmøtte seg og fortalte kort om sin tilknytning til Thorleif Haug.

 

Formannen leste deretter opp årsmeldingen (denne finner du under Venneforenings fanen i menyen over) samt liste over bidragsytere siden oppstarten.

 

Referent og møteleder ble valgt.

 

Etter formannens innlegg kom et kort innlegg fra eier Christian Stang om at bruksretts avtalen ville bli signert og at foreningen har bruksrett på Haugstua i 30 år.

Stang poengterte også at Haugstua skal stå der den står og la evntuelle diskusjoner om dette død.

 

Regnskapet for 2015 ble lest opp.

Et enkelt resume av dette:  

Inn 15.000 fra Hauernkomiteen

Inn 30.000 fra Lydia og Harald Lyches fond- øremerket til utstillingen om skikongen

Inn betalende medlemmer 1550,-

 

Ut 12.092,- utlegg i forbinnelse med renovering av Haugstua.

 

Sum bank 32.908,-

 

Sakslista ble deretter gjennomgått av sekretæren.

 

1. På spørsmålet om foreningen fremover kom det frem til at vi må jobbe for å få flere dedikerte betalende medlemmer, samt at det må være enkelt å betale kontingent.  På websiden står nå betalingsinformasjon.  Denne fremmes på siden, samt på vår Facebookside (som nå har 1000 likes).  Websiden utvikles og vil evnt. bli lukket slik at kun medlemmer med logg inn kode får nyte godt av medlemstilbud.  Dette tas det stilling til på neste styremøte.  Webadressen er pr. dato skikongen.com (.no er ikke i bruk, men eiet av en firma i Svolvær).  Sekretæren har derfor kjøpt ski-kongen.no og skikongensvenner.no som vil bli lagt ut som DNS-adresser, dvs.  skriver man inn en av de to sistnevnte adresser ledes du inn til skikongen.com.

 

2. Det ble bestemt at kommunikasjon blir sendt ut til medlemmer via flere kanaler, bl.a nyhetsbrev.  E-post blir brukt til alle viktig kommunikasjon.  Dette fordi info på Facebook lett drukner i reklame og andre innlegg, samt at man der må huske å oppsøke siden for å finne den relevante infoen.

 

3. Fremdriften på Haugstua blir satt opp på styremøtet i april med aktiviteter, dugnad og hva som må gjøres.  Medlemmer får en aktivtetsplan hvor de selv kan bestemme når de kan eller har mulighet til bidra.  

Under dette punket kom det frem at det er søkt om skilting, samt flytting og tilretteleggelse av skilting rundt eiendommen. Parkering var et tema og her blir det gjort tiltak for å hindre parkering rundt selve stua.  Parkering blir på Årkvisla og Bent Lønrusten setter opp en kunnskapssti langs veien for å gjøre denne ankomsten interessant.  Bent Lønrusten viste frem skisser på den kommende utstillingen og formannen fortalte om at Haugstua er kulturmål i mai.  Alle aktiviterer kommer opp på "Siste Nytt" på skikongen.com

 

4. Det ble også snakket om sikring av huset i forhold til brann og innbrudd.  Sekretæren donerer et alarmanlegg m/kamera (brann/innbrudd) og vekterutrykning fra Verisure, og det er samtaler med  Autronica om et sluknings anlegg med gass.

 

Det er opprettet god dialog mot mange gode samarbeidspartnerer og møtet ble avluttet med at formannen og eier signerte brukrettavtalen.

 

 

Referent Bent Lønrusten