Årsmelding Skikongens venner 2014 -2015

12.12.2014 ble Venneforeningen Skikongens Venner etablert. På hans 80 års dødsdag. Tanken bak var å bevare hans hjem for ettertiden. Etter hvert som arbeidet har tatt til , får vi også et sterkt innblikk i norsk skihistorie.  Målet med dette arbeidet er å gjøre stedet på Årkvisla til et levende sted, en sosial arena hvor mennesker kan møtes med historien som forankring og fundment.


Mars 2015 ble arrangert Skileik på Årkvisla, med god hjelp til preparering av Drammen Kommune. Det var god deltagelse, tross dårlig vær og SKI VM på TV. Lignede arrangemnet vil bli gjennomført vil bli gjennomført i 2016.
Våren 2015 startet arbeidet, det ble etablert en gårdsplass rundt huset, slik at tilgjengeligheten til huset skulle være optimal. Dette er det Lier Graving Transport ved Espen Gausen som har utført.


Sommerferien kom, så startet vi på arbeidet med renovering av vinduer i første og andre etasje. Her var Ragnar med i 21 dager, han donerte hele sin ferie. Ragnar har jobbet i svært mange år med dette , før han begynte i byarkivet i Drammen. Det ble satt inn håndblåste glass fra 1800 tallet, og skiftet noe treverk på 2 av viduene. Vinduene er for øvrig av optimal kvalitet. Malmfuru.
Ellers så er ytterveggene behandlet med linolje, terpentin og benarolje. 1/3 av hver. Vi fikk varer av Maxbo Lier for 15000,- netto.
Taket er reddet, takket være bidrag fra JAG Holding v/ Juul Gundersen. Mønebjelken er byttet, lagt på sutak og ny papp, samt nye lekter. Dette er utført av profesjonelle snekkere. Lier Blikk har bly beslått pipa på gamle måten. Ny krans nederst på pipa, ble også i denne sammenheng satt i stand. Feiermesteren har også vært på stedet og godkjent ildstedene med noen enkle anbefalinger.


Ovnen på kjøkkenet er fra 1800 tallet, den er fra Drammen Jernstøperi , modell 30 stor type. Dørene her er glassblåst på et verksted på Gardermoen, v/ Erling Helmuth Clausen.
Lier Billag v/ Brødrene Aksel og Henning Lindsetmoe og Torfinn Brenna stiller med nødvendige masser.  Entrepenør Ståle Ludvigsen as , ordnet med ny trapp med masser , isolasjon og en gammel stor helle av Røykengranitt. Den er majestetisk.
Alt av historisk materiale som har oss tilkommet, har blitt og blir digitalisert i Drammen Byarkiv v/ Ragnar Lie og undertegnede. Det er etablert kontakt med ledelsen på skimuseet i Oslo, og barnebarnet til Thorleif Haug. Via av dette vil det tilkomme oss mange premier etter Thorleif Haug.


Olympiamusset, som nå etableres på Lillehammer har fått låne hoppskia til Thorleif Haug , som han brukte i Chamonix i 1924. avtalen er foreløpig på 1 år.


Litt tilbake til taket, vi måtte bytte ut en del stein, ca 450 stk.  Dette fikk vi av Solveig Karen Rønneberg Hauge, som forøverig setter i stand Prytzvillaen i Løkkebergveien 37 i Drammen. Lier Bygdetun ga oss orginale mønepanner som vi manglet.
Hauer`n komiteen har avholdt et styremøte på Haugstua, hvor undertegnede holdt en orientering om vårt arbeide. De ønsker etter hvert å legge løypetraseen i nærheten av Haugstua. Da må det anlegges en trasee  med fast dekke på 220 cm , total bredde 5,5 meter. Det skal gås en befaring med Bjørn Ringstad, skogforvalter i Drammen Kommune og Løypesjef til minneløpet. Undertegnede skal snakke med de aktuelle hjemelshavere etter dette. Får vi til dette, kan det etableres en kulturhistorisk rundtur hvor Hvalsdammenrunden er innbefattet. Dette kan være starten på veien til Thorleif Haugs Friluftsarena, sommer som vinter på Årkvisla.


Christian Stang har forøvrig vært i dialog med kommunen vedrørende skilting fra Sandakerkrysset og på gårdstunet ved Haugstua. Det har han fått tillatelse til å gjøre.
Stang bekoster også el instalasjonen i huset.

Bent Lønrusten designer også nå en utstilling som forteller om Thorleif Haugs liv. For å sette inn denne er det nødvendig med strøm, for nødvendig sikring og overvåkning av verdiene.


Ellers er det viktig å nevne at vi har etablert et svært godt naboskap på  Årkvisla, det lokale borgervern lever.
Vi et fått svært godt forhold til Lierposten, som føler oss tett. Det at vi er lojale med info, gjør at vi nå får en helside til vår disposjon for å takke de som bidrar.


Videre driftsform for foreningen har blitt diskutert med hjemmelshaver, og vil bli formalisert  i nær fremtid.


Jeg synes vi har kommet langt på 1 år, vi har fått konkretisert noe som har ligget abstrakt i mange år.
Vi har alle en spennende reise videre foran oss.
Nå er det over 1000 synlige følgere på facebock, samtidig har Bent Lønrusten etablert en egen hjemmeside. www.skikongen.com


                                                                                                             Knut Olaf Kals - Lier 02022016

Ref. årsmøte 2019 og Årsmelding 2016-2018

Årsmøte 2019