Del 1

Hauern-sporet

Del 1: Årkvisla –Lierbyen – 7 km

Beskrivelse av løypen Fra Årkvisla til Lierbyen

Start ved Haugstua

Følg veien sydvestover til Årkvisla

Ta turveien nordøstover til første stor kryss

Ta turveien i nordlig retning og ta av sti til høyre ned til Pantegutten

Den siste delen ned til Pantegutten går på sti som ikke er egnet for rullestol

Fra krysset ved Pantegutten går du i nordøstlig retning på sti nedover og krysser bekken og går opp på den andre siden.

Denne stien er ikke egnet for rullestol

Følg vei eller sti i sydøstlig retning ned til Gluggen og Frogner Kirke

Ta deretter gangsti langs veien, mot Lierbyen.

Gå over broen og ta til venstre og deretter nordover gjennom Lierbyen

Del 1 slutter på «Thorleif Haugs Plass» uten for rådhuset i Lier.

Del 1: 7,7 km