Del 2: Lierbyen – Tranby

Del 2: Lierbyen - Tranby - 3 km

Beskrivelse av løypen fra Lierbyen til Tranby

Følg gaten nordøstover fra Lier Rådhus.

Kryss elven og ta til høyre omtrent der du møter riksveien.

Gå gjennom boligfeltet til du krysser veien inntil gamle Lier Sykehus.

Gå oppover Paradisbakkene og passer gjennom Lier Bygdetun.

Ta til høyre på toppen av bakkene.

Gå gjennom boligfeltet og kryss hovedveien i tunellen under veien.

Ruten avsluttes ved Joseph Kellers vei.

Del 2: 3 km