Del 3: Tranby – Myggheim

Del 3: Tranby - Myggheim 10 km

Beskrivelse av løypen fra Tranby til Myggheim

Start med Joseph Kellers vei og følg Høgdabakkene i nordøstlig retning.

Etter en stund passerer du obelisken på høyre side. Ta gjerne en liten pause her. Les mer HER.

Kryss Gjellebekkveien og følg Gamle Drammensvei rett østover.

Ta til høyre i første kryss og følg Gamle Drammensvei mot motorveien.

Rett før motorveien tar du til venstre og følger Gravdalsveien videre østover.

Denne følger du helt til veien tar en 180 graders sving nordover.

I begynnelsen av svingen tar du en liten sti i nordøstlig retning.

Følg stien i overkant av boligfeltet til Vestre Onstad vei.

Følg Vestre Onstadvei et lite stykke østover før du tar Ovenstadveien nordover i første kryss.

Følg Ovenstadveien rett nordover et langt stykke og ta til høyre i krysset rett for Slettebråten.

Følg denne veien oppover i retning Bøhagan og fortsett Bøveien frem til kryss ved Øvre Bø.

Følg vei nordover til det tar av en sti i østlig og sydlig retning.

Følg denne stien et stykke før du tar av en sti nordøstover mot parkeringsplassen syd for Solli.

Følg bomvei i nordvestlig retning fra parkeringsplassen til du er fremme ved Myggheim.

Del 3: 10 km