Del 4: Myggheim – Vestmarksetra

Del 4: Myggheim - Vestmarksetra - 11 km

Beskrivelse av løypen fra Myggheim til Vestmarksetra

Start fra Myggheim og følg sti nordover og ned mot Asdøltjern

Følg vei langs østsiden av Asdøltjern.

Fortsett nordover etter Asdøltjern og ta syd-østover i første kryss.

Ta deretter sydover på vei frem til nordenden av Store Sandungen.

Følg ved nordover opp Lushattdalen.

Følg vei i østlig retning til Vestmarksetra.

Stopp ved Vestmarksetra Parkering

Del 4: 11 km