Del 5: Vestmarksetra – Burudvann

Del 5: Vestmarksetra - Burudvann (P-plass) - 13 km

Beskrivelse av løypen fra vestmarkssetra til Burudvann

Start ved Vestmarksetra Parkering.

Følg veien østover forbi Bakken og ta til venstre inn mot Ringi.

Gå gjennom Ringi og ta stien nordover mot Butterud.

Ved Gamle Butterud tar du sti og etter hvert vei, til høyre .

Gå gjennom boligfeltet og ned til rundkjøringen på Vøyenenga.

Ta gangvei østoover og under motorveien.

Sving nordover over Kølabrua og ta østover til Gamle Lommedalsvei.

Følg Gamle Lommedalsvei nordover og ta av inn til Bæruns Verk.

Gå gjennom Bærums Verk og følg gangstier nordover til Skollerudveien.

Følg Skollerudveien til Muserud.

Ved Muserud tar du ti høyre og følger veien opp til Burudvann Parkering.

Del 5: 13 km