Del 7: Sørkedalen – Holmenkollen

Del 7: Sørkedalen Landhandel - Holmenkollen - 11 km

Beskrivelse av løypen fra Sørkedalen - Holmenkollen

Start ved Sørkedalen Landhandel.

Ta nordøstover over Heggelielva og deretter østover over Langlielva.

Ta vei østover og snu litt sydover mot Grøttumsbråten.

Fortsett sydøstover forbi Smedstua og kryss bekken.

Ta sti i østlig retning og start en lang stigning oppover mot Grøttumskleivene til veien ved Bjordammen.

Følg veien sydover mot Tryvannene og Tryvannstua.

Følg veien sydøstover til Heggeholet.

Følg veien sydover til Frognerseteren.

Følg veisystemet sydover til toppen av Midstubakken.

Vi anbefaler at du tar æresrunden rundt Gratishaugen, svinger inn på stadion og følger skitraseen opp på hylla bak skiskytteranlegget før du går i mål foran tidtakerboden og ærestribunen.

Del 7: 11 km