Faktaside – Hauersporet

Haugstua

Du står nå på Haugstua ved Årkvisla. Dette var Skikongen Thorleif Haugs barndomshjem.

Årkvislaveien 86, (191 m.o.h) bedre kjent som Haugstua, ble satt opp nede i Vivelstaddalen i 1759. Rundt 1900 ble den tatt ned og satt opp igjen på oppe på Årkvisla, der den står i dag.
Huset var moren til Thorleif Haugs barndomshjem.

Leonard Jonsen Haug, kona Anette Karoline f. Kristoffersdatter, samt barna Trygve, Asbjørn, Thorleif og Agnes flyttet til Årkvisla i 1901. Stua var i Haugfamilens eie til Edith Haug- kona til Thorleif, overdro skjøtet på stua, til Christian Sørnes i 1938. Han overdro skjøtet videre til Hans J. Wetelsen i 1940.

osv…

1900
2020