Bli med på Hauernsporet!

Registrer deg på STOLPEJAKTEN!

Vi har opprettet 20 Stolpejakt-poster langs første del av Hauernsporet fra Årkvisla og inn mot Liers grense mot Asker. Stolpene er tilgjengelige i perioden 26.5 – 31.10. Det er mulig at vi utvider med ytterligere stolper i løpet av sommeren, og kommer i så fall tilbake til dette. For 2022 er målsettingen å opprette ca 70 stolper langs hele Hauernsporet fra Årkvisla til Holmenkollen.

Vi ønsker alle god Stolpejakt i sommer! Følg gjerne med på vår Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/300338291572357

Gi oss gjerne ris og ros, slik at vi får laget et best mulig opplegg for neste år. Bruk FB-gruppen eller send mail til jma@skikongen.com

Stolpejakten er en gratis folkehelseaktivitet og du finner mer informasjon her: https://stolpejakten.no/arrangor/skikongenthorleifhaugsvenner

Start - Haugstua

Du starter på Haugstua ved Årkvisla. Dette var Skikongen Thorleif Haugs barndomshjem.

Årkvislaveien 86, (191 m.o.h) bedre kjent som Haugstua, ble satt opp nede i Vivelstaddalen i 1759. Rundt 1900 ble den tatt ned og satt opp igjen på oppe på Årkvisla, der den står i dag.
Huset var moren til Thorleif Haugs barndomshjem.

Leonard Jonsen Haug, kona Anette Karoline f. Kristoffersdatter, samt barna Trygve, Asbjørn, Thorleif og Agnes flyttet til Årkvisla i 1901. Stua var i Haugfamilens eie til Edith Haug- kona til Thorleif, overdro skjøtet på stua, til Christian Sørnes i 1938. Han overdro skjøtet videre til Hans J. Wetelsen i 1940.

Haugstua ca år 1900
Haugstua i dag!