Om Hauernsporet

Om Hauernsporet - 70 km

Fra Årkvisla til Holmenkollen

Hauernsporet er et initiativ fra Skikongen Thorleif Haugs Venner for å skape en folkehelseaktivitet i ånden og i fotsporene fra de store skiløpere fra Årkvisla. I spissen for disse stod Thorleif Haug. Dette var karer som kunne ta skiene fatt og gå fra Årkvisla til Holmenkollen. Der deltok de i harde konkurranser før de gikk på ski hjem igjen, ofte med gullmedaljen rundt halsen. Vi ønsker å hedre dette minnet ved å etablere en trase fra Årkvisla til Holmenkollen.

Hauer’n-sporet er tilrettelagt for å skape folkehelse i bred forstand. Det betyr at vi har valgt traseer som det meste av veien er tilrettelagt for både korte og lange turer, til fots eller på sykkel gjennom varierende og spennende terreng. Løypa er også de fleste steder godt egnet for personer med nedsatt funksjonsevne. Løypa er i hovedsak tilrettelagt for sommeraktiviteter, men om du er ekstra ivrig, så kommer du nok frem om vinteren også.
Traseen er ikke hele veien historisk korrekt, da vi i 2021 må ta andre hensyn enn det som var virkeligheten på 1920-tallet. Løypa går gjennom områder som er fylt med både skihistorie og idrettshistorie generelt. Vi vil underveis på ferden gi deltakerne tilgang til spennende historier knyttet til ski- og generell idrettshistorie på de steder man passerer.
Dette er et lavterskeltilbud til store og små, og kanskje noen klarer å tilbakelegge hele strekningen i løpet av sommeren? I så fall kan vi tilby en liten påskjønnelse for denne prestasjonen.