Medlemsmøter

Under dette menypunktet vil det komme informasjon vedrørende medlemsmøter… 🙂

Medlemsmøte 15.02.2023

Etter det ekstraordinære årsmøtet som vedtok foreningens nye vedtekter, ble det avholdt et medlemsmøte hvor vi gikk gjennom noe av det Styret har jobbet med hittil i 2023.

Les mer »