Styremedlemmer - Skikongens Venner 2019/20

 

Formann                                    Knut Olaf Kals

Nestformann                               Marius Morin

Sekretær                                    Jan Morten Andersen

Kasserer                                     Hans Solberg

Styremedlem                              Inge Areklett

Styremedlem/eierrepr.                 Christian Stang