Videofilm

Idrettspresidenten besøker Haugstua 31.8.2020

Dronefilm som viser Haugstua med omgivelser, til toner fra "Liersangen".

Kinesisk besøk på Haugstua 23. oktober 2019