Formålet med gapahuken ved Haugstua

Bidraget fra Sparebankstiftelsen i 2017 , var for å være med å finansiere et arboret . Thorleif Haug var tidlig opptatt av planter og busker , det kan vi lese i skoleprotokollene fra Vivelstad Skole . Dette handler også om å formidle kunnskap og opplevelse . Dette styrker også Thorleif Haugs budskap om at unge mennesker skal få oppleve naturglede, mestringsfølelse, og lære respekt for naturen . Holdninger skapes via formidling av kunnskap! .