Innkallinger

Innkallinger vil havne her etter at de har stått på “fremsiden” en stund 😉

Ekstraordinært årsmøte 15.2.2023

På det første årsmøtet den 15/2 er det kun én sak til behandling: Vedtektsendringer. Våre nåværende vedtekter er noe upresise og har noen mangler.

Lenger ned på denne siden kan du lese styrets forslag. Gamle og nye vedtekter, finner du under menypunktet VEDTEKTER på denne siden.

Les mer »