Ekstraordinært Årsmøte 4. januar 2023

Tidligere publisert i Lierposten

Dette møte ble avholdt som planlagt.