Haugstua - skikongen Thorleif Haugs barndomshjem

Årkvislaveien 86, (191 m.o.h) bedre kjent som Haugstua, ble satt opp nede i Vivelstaddalen i 1759. Rundt 1900 ble den tatt ned og satt opp igjen på oppe på Årkvisla, der den står i dag.
Huset var moren til Thorleif Haugs barndomshjem.  

Leonard Jonsen Haug, kona Anette Karoline f. Kristioffersdatter, samt barna Trygve, Asbjørn, Thorleif og Agnes flyttet til Årkviisla i 1901.  Stua var i Haugfamilens eie til Edith Haug- kona til Thorleif, overdro skjøtet på stua, til Christian Sørnes i 1938.  Han overdro skjøtet videre til Hans J. Wetelsen i 1940.

Huset har siden vært tidvis bebodd, men i de senere årene har det stått tomt. I 2014 ble Skikongens Venner stiftet med det for øye å bevare stua for ettertiden. I samarbeid med eierne gikk man løs på arbeidet med renovering og istandsettelse. Stua framstår i dag som et godt renovert hus. Renovasjonen er utført av både proffer, fagfolk og dugnadsarbeidere for å få resultatet så tidsmessig korrekt som mulig.

Bidrag fra fjern og nær har hjulpet foreningen med bl.a å renovere taket, rydde ved kratt og skog rundt huset for å nevne noe. Velvillige hender har holdt utrettelig på og Haugstua fremstår i dag i langt mer presentabel for allmenheten. Det må også rettes en takk til eier av eiendommen for velvilje med å la foreningen gå løs på jobben. Uten hans hjelp hadde vi antagelig gått å sparket småstein ennå.

Ihuga ildsjeler med Knut Olaf Kals i spissen har gitt hundrevis av timer for å sette stua tilbake til fordums dager. Vi er vindus doktor Ragnar Lie en stor tatt skyldig for det fantstiske arbeidet han la ned sommeren 2015, med å restaturere de noe tilårskomne vinduene i stua.