BRUKSAVTALEN

I 2016 inngikk Skikongens Venner en “Avtale om bruksrett” til Haugstua med daværende eier Christian Stang. 
Avtalen ble fornyet i 2020 med to mindre endringer. Varighet på avtalen er 30 år; fram til 2050.
Avtalen sikrer foreningen nødvendig langsiktighet med tanke på det store arbeidet foreningens medlemmer og sponsorer har lagt ned i å gjenreise bygget og sikre det mot forfall. Man kan trygt si at dette arbeidet representerer millionverdier.
Les avtalen i vedlegget her!

Bruksavtalen kan du lese her: