Besøk av idrettspresidenten

Besøk av det kinesiske skilandslaget