Om vedtektene

Under dette menypunktet vil du finne vedtektene og informasjon vedrørende arbeidet med disse.

De opprinnelige vedtektene skriver seg fra 1. desember 2014, mens oppdaterte vedtekter forventes å foreligge omlag 15. februar 2023.