Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 4.1.2023

Det ekstraordinære møtet i Skikongens Venner ble avholdt onsdag kveld, og det tok bare 25 minutter å få et nytt styre på plass. Mens snøen lavet ned ute, var det mange som trosset vinterværet for å delta på det etterlengtede møtet i foreningen – over ni måneder etter at fjorårets ordinære årsmøte ble utsatt.

Av alle til stede var det 44 med stemmerett. Til sammenligning var det 13 som avla stemme under årsmøtet som ble avlyst i mars i fjor.
 
 
Av alle til stede var det 44 med stemmerett. Til sammenligning var det 13 som avla stemme under årsmøtet som ble avlyst i mars i fjor. Det ekstraordinære møtet kom på plass etter at en aksjonsgruppe før jul oppfordret medlemmer til å be om et slikt møte. Med mer enn en tredel underskrifter ble møtet satt til 4. januar.
 

Pakkeløsning

 
En valgkomité, som ble valgt ut fra et medlemsinitiativ, kom i innkallingen med et forslag om hvem som skal bekle de forskjellige rollene i styret fram til første vanlige årsmøte i april i år. Ingen fra det nåværende styret var å finne på lista, og forslaget til nytt styre kom som en pakkeløsning.
Som nytt styre ble følgende foreslått:
 
Leder: Øyvind Hagen Ekeberg
Nestleder: Tov Tovsen
Sekretær: Jan Morten Andersen
Kasserer: Hans Solberg
PR-ansvarlig: Yngvar Hennum (Funksjon angitt i foreliggende vedtekter)
Styremedlem: Maren Trebler
Styremedlem: Anne Hallingstad
Vararepresentant: Helge Jagland
Revisor: Hanne Myhre Gravdal
Stedfortreder: Terje Leigland
 
Både Andersen og Solberg hadde de samme rollene i styret som fungerte fram til årsmøtet 31. mars i fjor. Begge to valgte å trekke seg ut etter dette møtet. Det samme gjorde leder Knut Olaf Kals.
Under møtet på Haugestad var det ingen andre forslag, og styret ble derfor enstemmig valgt.
 

Dårlig stemning

 
Initiativet til å rydde opp i foreningen kom etter flere måneder med beskyldninger rettet mot tidligere leder Knut Olaf Kals. Da han trakk fra etter årsmøtet i mars i fjor, tok Marius Morin over lederrollen. Det kom raskt fram at stemningen var alt annet enn god i foreningen.
Etter måneder med beskyldninger valgte Kals i slutten av november å svare på beskyldningene. Kort tid etter kom initiativet til å rydde opp i foreningen i form av en aksjonsgruppe.
 
Under kan du lese Protokollen fra 4.1.2023
 
Foto: Lierposten