Aktuelle dokumenter til årsmøte 21.3.2024 KL 18:30

Medlemskontingent for Skikongens Venner for 2024. Må betales innen 21.2 for å ha stemmerett på årsmøtet 21.3.2024. Vi håper at du fortsatt vil støtte foreningens arbeid.»

Aktuelle dokumenter her:-) (Sist oppdatert 13. mars 2024 KL 20:18)