Ekstraordinært årsmøte 15.2.2023

På det første årsmøtet den 15/2 er det kun én sak til behandling: Vedtektsendringer. Våre nåværende vedtekter er noe upresise og har noen mangler. Lenger ned på denne siden kan du lese styrets forslag. Gamle og nye vedtekter, finner du under menypunktet VEDTEKTER på denne siden.
  • Endringsforslaget innebærer bl. a. følgende:
  • Innstramming av foreningen formål.
  • Nye bestemmelser om styresammensetning

 

Ny paragraf om overføring av foreningens aktiva ved evnt. oppløsning

Årets ordinære årsmøte den 29/3 tar for seg vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.

Kan sendes styrets sekretær på e-post jamoandersen@gmail.com

Vel møtt om to uker!

Med vennlig hilsen

Styret i Skikongens Venner

Her kan du lese styrets forslag til reviderte vedtekter.