Bli medlem!

«Vil du værra med, så heng på»!

Meld deg inn i foreningen og støtt arbeidet rundt den store skikongen.

Årsavgiften/kontingent er 150,-

Kontonummer 1503.64.54900

VIPPS 88843

(husk navn og adresse på betalingen)