Skikongens Venner

Foreningen har som mål å bevare skikongen Thorleif Haugs barndomshjem for ettertiden, ved å holde kulturminnet Haugstua i hevd, samt å opprettholde minnet om skikongens historie gjennom utstillinger og aktiviteter.

Styret valgt 29. mars 2023

Bjørn Skare
Styreleder
Helge Jagland
Styremedlem
Jan Morten Andersen
Styremedlem
Tor Håkon Bjørnstad
Styremedlem
Bernt Lønrusten
Varamedlem
Yngvar Christoffer Hennum
Varamedlem
Jørgen E. Andersen
Styremedlem
Terje Leigland
Styremedlem
Representant for eier av Haugstua
Styremedlem

Haugstua

I 2014 ble Skikongens Venner stiftet med det formål å bevare stua for ettertiden. I samarbeid med eierne er arbeidet med renovering og istandsettelse snart sluttført. Stua trenger vedlikehold og tilsyn. Også det er i regi av Skikongens Venner. SKV inngikk i 2020 en bruksavtale med eieren av Haugstua med en varighet på 30 år, altså til 2050.

Winter olympic memories

Det planlegges mange idrettsarrangementer av idrettskrefter i Drammen og omegn for å markere de første olympiske Vinterleker i Chamonix i 1924. Dette under vignetten «Winter Olympic Memories» (WOM). WOM er et konsept og en merkevare utarbeidet og eiet av Skikongens Venner.

Winter olympic memories 2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Tuesday January 30th 2024 it is 100 years since Norway and Thorleif Haug won the first gold medal in the Nordic disciplines in the world’s first Winter Olympic Games. Chamonix 1924 – 2024 * The Countdown has started!

Nyheter og informasjon

Til alle medlemmer i Skikongens Venner

Etter en lang prosess har vi gleden av å kunne informere alle medlemmer om at Skikongens Venner nå kan gjenoppta normal drift på Haugstua. Styret har i høst gjennomført en svært god dialog med grunneier, som nå er etterkommerne etter Christian Stang.

Les mer »