Ekstraordinært årsmøte 15.2.2023 KL 19:00

Det første møtet er et ekstraordinært årsmøte som Styret innkaller til fordi vi mener foreningen trenger mer presise vedtekter. Vedtektsforslaget er styregodkjent og vil bli publisert på våre elektroniske flater og via e-post til de av medlemmene som har oppgitt e-postadresse.

Det andre årsmøtet er foreningen ordinære årsmøte i 2023.

Her blir det anledning til å melde inn saker for årsmøtebehandling. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste vil bli publisert på våre elektroniske flater og via e-post til de av medlemmene som har oppgitt e-postadresse. Årsmøtene annonseres også i pressen, slik våre vedtekter krever.

Du finner de gjeldene vedtektene under menypunktet VEDTEKTER

Her ligger oppdatert forslag til vedtekter