Styremøte 18. januar 2023

Styremøte i Skikongens venner avholdt digitalt.