Styremøte 15. februar 2023

I forkant av det ekstraordinære årsmøte nevnte dato, ble det avholdt et styremøte i SKV.