Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 15.2.2023

Møtet ble åpnet med en kort innledning av Øyvind Hagen Ekeberg. Han redegjorde kort for den formelle bakgrunnen for innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet.