Styremøte 8. mars 2023

Grunnleggende premiss for styremøtet er at styret anser at oppsigelsen av avtalen om bruk av Haugstua er ugyldig. Vi har mottatt muntlig beskjed om at avtalen er sagt opp, men dette er ikke dokumentert ut over muntlig fremsatt påstand.