Styremøte 22. mars 2023

Bjørn Skare er foreslått som ny styreleder og deltok som observatør på møtet.