Protokoll fra årsmøte 29. mars 2023

Noe forsinket, men her er protokollen fra årsmøtet.