Styremøte 29. mars 2023

Dette var et kort konstituerende styremøte som ble avholdt umiddelbart etter avsluttet årsmøte og medlemsmøte var avsluttet.