Styremøte 11. april 2023

Dette er det første ordinære styremøtet etter at nytt styre ble valgt på årsmøtet 29.3.2023 -