Til alle medlemmer i Skikongens Venner

Etter en lang prosess har vi gleden av å kunne informere alle medlemmer om at Skikongens Venner nå kan gjenoppta normal drift på Haugstua. Styret har i høst gjennomført en svært god dialog med grunneier, som nå er etterkommerne etter Christian Stang.

Grunneierne og styret er enige om at avtalen om bruksavtalen som har ligget til grunn for SKVs bruk av Haugstua, har gyldighet frem til 2050.

Styret og grunneierne vil fremover videreføre denne dialogen og vi i styret ser frem til et fruktbart samarbeide.

SKV kan nå endelig se fremover. Vårt viktigste mål på kort sikt er å arrangere et verdig arrangement i forbindelse med 100-årsmarkeringen av OL i Chamonix i 1924. Planleggingen av dette har startet, og vi kommer tilbake med mer informasjon straks vi har de konkrete planer klare. Vi vil trenge bistand fra medlemmene, og vi håper at du har lyst til å være med på dette.

Vi har åpnet Haugstua og jobber nå med å skaffe oss en oversikt over status. Dette gjelder både den bygningsmessige statusen, inventar og museumsgjenstander. Når status er klarlagt, vil vi etablere en gruppe som får ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak for å få Haugstua tilbake til en tilstand som er egnet for den bruken vi ønsker å ha på Haugstua.

Vil planlegger å invitere til et medlemsmøte i starten av januar. Da vil vi informere om status og de planer som er lagt. Vi vil også legge ut informasjon på foreningens Facebook-konto og nettside (www.skikongen.com)

Vi takker alle medlemmer for tålmodighet og støtte og ser frem til at vi i fellesskap kan gjenskape Haugstua som et sentralt kulturminne i Lier Kommune.

 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul i mellomtiden.

 

Lier 3.12.2023

 

 

For styret i Skikongens Venner