Ekstraordinært årsmøte 15.2.2023

På det første årsmøtet den 15/2 er det kun én sak til behandling: Vedtektsendringer. Våre nåværende vedtekter er noe upresise og har noen mangler.

Lenger ned på denne siden kan du lese styrets forslag. Gamle og nye vedtekter, finner du under menypunktet VEDTEKTER på denne siden.

Ekstraordinært årsmøte 15.2.2023 KL 19:00

Det første møtet er et ekstraordinært årsmøte som Styret innkaller til fordi vi mener foreningen trenger mer presise vedtekter.
Vedtektsforslaget er styregodkjent og vil bli publisert på våre elektroniske flater og via e-post til de av medlemmene som har oppgitt e-postadresse.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 4.1.2023

Det ekstraordinære møtet i Skikongens Venner ble avholdt onsdag kveld, og det tok bare 25 minutter å få et nytt styre på plass.
Mens snøen lavet ned ute, var det mange som trosset vinterværet for å delta på det etterlengtede møtet i foreningen – over ni måneder etter at fjorårets ordinære årsmøte ble utsatt.