Styremøte 11. april 2023

Dette er det første ordinære styremøtet etter at nytt styre ble valgt på årsmøtet 29.3.2023 –

Styremøte 29. mars 2023

Dette var et kort konstituerende styremøte som ble avholdt umiddelbart etter avsluttet årsmøte og medlemsmøte var avsluttet.

Styremøte 8. mars 2023

Grunnleggende premiss for styremøtet er at styret anser at oppsigelsen av avtalen om bruk av Haugstua er ugyldig. Vi har mottatt muntlig beskjed om at avtalen er sagt opp, men dette er ikke dokumentert ut over muntlig fremsatt påstand.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 4.1.2023

Det ekstraordinære møtet i Skikongens Venner ble avholdt onsdag kveld, og det tok bare 25 minutter å få et nytt styre på plass.
Mens snøen lavet ned ute, var det mange som trosset vinterværet for å delta på det etterlengtede møtet i foreningen – over ni måneder etter at fjorårets ordinære årsmøte ble utsatt.